Osteopathie bekijkt het lichaam als een geheel

Rugpijn, uitstralende pijn in arm of been, whiplash, slechte darmwerking of buikpijn. Veel mensen leven met klachten die niet gemakkelijk te behandelen zijn. In sommige gevallen zijn er middelen waarmee de pijn kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegnemen en waardoor de klacht steeds terugkomt. In zo’n geval kunt u een osteopaat raadplegen. Een osteopaat behandeld zowel baby's, kinderen als volwassene.

Anamnese

Aan het onderzoek gaat een anamnese (vraaggesprek) vooraf. Hiervoor wordt uitgebreid de tijd genomen omdat deze informatie belangrijk is om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en mogelijk verband tussen andere klachten te leggen. 

Gevraagd wordt naar klachten maar ook uw algehele gezondheid. Hoe functioneert u in het algeheel, wat voor behandelingen heeft u al ondergaan en wat is er verder in uw leven voorgevallen? Allerlei voorvallen en traumata, zelfs die van de geboorte, laten hun "sporen" in de weefsels achter. Bewegingsverlies kan zijn ontstaan na bijvoorbeeld een val, een infectie of een operatie. 
Het is ook belangrijk om te beseffen dat een dergelijk voorval dat zelfs jaren daarvoor al kan hebben plaatsgevonden toch de oorzaak kan zijn van allerlei klachten waar u nu mee te maken heeft. Klachten keren vaak terug als een dergelijke oorzaak niet wordt aangepakt.

Onderzoek

Vervolgens zal de osteopaat met zijn/haar handen voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bij dit osteopatische onderzoek wordt uw gehele lichaam betrokken. (Niet alleen de bekende willekeurige bewegingen maar ook de altijd aanwezige uiterst subtiele onbewuste bewegingen zijn daarbij betrokken.) Bewegingen en de eventuele stoornissen daarvan zijn o.a. terug te vinden in de schedel, in de ledematen, de wervelkolom, het bekken, het maagdarmstelsel kortom in het hele lichaam.
Hoe beter de patiënt zich kan ontspannen, des te beter is osteopatisch onderzoeken en behandelen mogelijk. Kom daarom ruim op tijd zodat u niet hoeft te haasten.

Behandeling

Met overwegend zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf verder kan herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar, maar met een tussenpose van 2 tot 5 weken. Een behandeling duurt ongeveer drie kwartier. Daarnaast kunnen er ook adviezen gegeven worden op het gebied van voeding en beweging en zal er worden geprobeerd u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoringen binnen het lichaam. Aandacht voor uw leefwijze (voedingspatroon, slapen, drinken, werken, sporten, ontspannen) zijn belangrijk in het streven naar een optimale gezondheid.

Doel hierbij is het zelfregulerend vermogen van het lichaam in gang te zetten.

Indien er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Het is zinvol om het na een behandeling rustig aan te doen (geen zware lichamelijke inspanning of sport) maar ook extra water drinken is zinvol zodat het lichaam zich op een juiste wijze kan aanpassen.

Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling. Doorgaans zal na drie tot vier behandelingen duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft.

© Copyright Osteopathie Verhoeven | Aangesloten bij NRO